Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์61

Written on 11 กันยายน 2019, 14.39 by admin
-2562---vdo-conference-
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ( VDO CONFERENCE )  &nbs...
Written on 11 กันยายน 2019, 14.35 by admin
2019-09-11-14-38-00
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี       วันที่ 11 กัน...
Written on 11 กันยายน 2019, 03.08 by admin
2019-09-12-03-08-42
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +147.000 ม...
Written on 11 กันยายน 2019, 03.05 by admin
2019-09-12-03-06-19
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 10 กันยายน 2019, 09.47 by admin
2019-09-11-09-47-54
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอังคาร ที่ 10 กั...
Written on 10 กันยายน 2019, 09.45 by admin
2019-09-11-09-46-04
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไออ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริ...
Written on 10 กันยายน 2019, 09.43 by admin
2019-09-11-09-44-30
รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 10 กันยาย...
Written on 10 กันยายน 2019, 09.42 by admin
2019-09-11-09-42-59
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 10 กันยายน 2019, 09.40 by admin
2019-09-11-09-41-27
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +147.000...
Written on 09 กันยายน 2019, 09.38 by admin
2019-09-11-09-39-25
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 09 กันยายน 2019, 09.36 by admin
2019-09-11-09-37-59
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +147.000 ...
Written on 08 กันยายน 2019, 09.34 by admin
2019-09-11-09-35-44
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 08 กันยายน 2019, 09.32 by admin
2019-09-11-09-33-13
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +147.000...
Written on 08 กันยายน 2019, 09.30 by admin
2019-09-11-09-31-35
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันอาทิตย์ ที่ 8 กั...
Written on 08 กันยายน 2019, 09.29 by admin
2019-09-11-09-30-01
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริมาตรน้...
Written on 08 กันยายน 2019, 09.26 by admin
2019-09-11-09-28-25
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไออ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริ...
Written on 06 กันยายน 2019, 09.23 by admin
----2--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ดูงาน โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ       เมื่อวันที่ 6 ...
Written on 06 กันยายน 2019, 09.18 by admin
2019-09-11-09-21-53
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ชี้แจงขอมติสนับสนุน โครงการก่อสร้างแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์       เมื่อ...
Written on 05 กันยายน 2019, 07.43 by admin
2019-09-06-07-44-49
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศโครงการแก้มลิงห้วยแคน พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ       วันที่...
Written on 05 กันยายน 2019, 07.41 by admin
2019-09-06-07-42-14
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไออ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปร...
Written on 05 กันยายน 2019, 07.40 by admin
2019-09-06-07-40-43
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริมาตรน...
Written on 05 กันยายน 2019, 07.38 by admin
2019-09-06-07-39-29
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 05 กันยายน 2019, 07.33 by admin
2019-09-06-07-34-27
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์วันพฤหัสบดี ที่ 5 ก...
Written on 05 กันยายน 2019, 07.30 by admin
2019-09-06-07-32-16
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +147.00...
Written on 04 กันยายน 2019, 07.26 by admin
-2562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562       วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นายพ...
Written on 04 กันยายน 2019, 07.23 by admin
2019-09-06-07-25-42
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศโครงการแก้มลิงวังมล พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ    วันที่ 4 กันยายน 2562...
Written on 04 กันยายน 2019, 07.18 by admin
2019-09-06-07-22-07
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรีวันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.อัตราการระบายน้ำผ่...
Written on 04 กันยายน 2019, 07.16 by admin
2019-09-06-07-18-03
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาวันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +147.000 ม.ร...
Written on 03 กันยายน 2019, 07.11 by admin
-8--72562--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน กันยายน       วันที่ 3 กันยาย...
Written on 03 กันยายน 2019, 07.07 by admin
-----2562--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  &nbs...
Written on 03 กันยายน 2019, 04.39 by admin
2019-09-03-04-39-56
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณีบ...
Written on 03 กันยายน 2019, 04.35 by admin
2019-09-03-04-37-06
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อัต...
Written on 02 กันยายน 2019, 04.33 by admin
2019-09-03-04-33-51
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริม...
Written on 02 กันยายน 2019, 04.27 by admin
2019-09-03-04-28-06
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา...
Written on 02 กันยายน 2019, 04.23 by admin
2019-09-03-04-24-06
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณีบ...
Written on 31 สิงหาคม 2019, 04.20 by admin
2019-09-03-04-22-06
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อัต...
Written on 31 สิงหาคม 2019, 04.18 by admin
2019-09-03-04-19-43
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณีบ...
Written on 30 สิงหาคม 2019, 04.15 by admin
2019-09-03-04-17-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหารือ แนวทางการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จั...
Written on 29 สิงหาคม 2019, 04.08 by admin
2019-09-03-04-09-41
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ป...
Written on 29 สิงหาคม 2019, 04.04 by admin
2019-09-03-04-07-27
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 29 สิงหาคม 2019, 04.02 by admin
2019-09-03-04-03-28
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 256...
Written on 29 สิงหาคม 2019, 03.58 by admin
2019-09-03-04-00-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์       ว...
Written on 29 สิงหาคม 2019, 03.58 by admin
2019-09-03-04-00-36
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์       ว...
Written on 28 สิงหาคม 2019, 03.55 by admin
2019-09-03-03-56-37
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการประตูระบายพระศรีเสาวภาค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี        ...
Written on 28 สิงหาคม 2019, 03.52 by admin
2019-09-03-03-54-02
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อัตรา...
Written on 28 สิงหาคม 2019, 03.49 by admin
2019-09-03-03-50-36
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณีบาน...
Written on 27 สิงหาคม 2019, 03.47 by admin
2019-09-03-03-48-27
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริ...
Written on 27 สิงหาคม 2019, 03.45 by admin
2019-09-03-03-46-11
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ...
Written on 27 สิงหาคม 2019, 03.43 by admin
2019-09-03-03-44-38
รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
Written on 27 สิงหาคม 2019, 03.41 by admin
2019-09-03-03-42-59
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน ...
Written on 27 สิงหาคม 2019, 03.38 by admin
2019-09-03-03-40-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ประชุมหาแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาความเหมาะสมจุดก่อสร้างฝายในลำน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา       ...
Written on 27 สิงหาคม 2019, 03.34 by admin
2019-09-03-03-36-13
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.อัตราการ...
Written on 26 สิงหาคม 2019, 03.32 by admin
2019-09-03-03-33-32
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อั...
Written on 26 สิงหาคม 2019, 03.30 by admin
2019-09-03-03-31-28
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณี...
Written on 26 สิงหาคม 2019, 03.28 by admin
2019-09-03-03-30-02
รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 26 ...
Written on 26 สิงหาคม 2019, 03.27 by admin
2019-09-03-03-27-55
รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ...
Written on 26 สิงหาคม 2019, 03.23 by admin
2019-09-03-03-24-34
รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราช...
Written on 25 สิงหาคม 2019, 03.20 by admin
2019-09-03-03-22-28
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณ...
Written on 25 สิงหาคม 2019, 03.19 by admin
2019-09-03-03-19-57
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปร...
Written on 25 สิงหาคม 2019, 03.17 by admin
2019-09-03-03-18-11
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562...
Written on 25 สิงหาคม 2019, 03.15 by admin
2019-09-03-03-16-29
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันอาทิตย์...
Written on 24 สิงหาคม 2019, 03.12 by admin
2019-09-03-03-14-24
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อัต...
Written on 24 สิงหาคม 2019, 03.05 by admin
2019-09-03-03-06-25
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณีบาน +1...
Written on 24 สิงหาคม 2019, 03.01 by admin
2019-09-03-03-03-03
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริม...
Written on 24 สิงหาคม 2019, 02.59 by admin
2019-09-03-03-00-54
  รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันเ...
Written on 24 สิงหาคม 2019, 02.51 by admin
2019-09-03-02-53-12
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เ...
Written on 23 สิงหาคม 2019, 02.48 by admin
2019-09-03-02-49-40
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์       ...
Written on 23 สิงหาคม 2019, 02.45 by admin
2019-09-03-02-45-55
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริมา...
Written on 23 สิงหาคม 2019, 02.43 by admin
2019-09-03-02-44-19
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. -ระดับธรณีบา...
Written on 23 สิงหาคม 2019, 02.40 by admin
2019-09-03-02-41-34
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เว...
Written on 23 สิงหาคม 2019, 02.38 by admin
2019-09-03-02-39-42
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันศุกร...
Written on 23 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-09-03-02-37-38
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อัต...
Written on 22 สิงหาคม 2019, 13.00 by admin
2019-08-23-03-51-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา       วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เ...
Written on 22 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-03-42-44
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันพฤหั...
Written on 22 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-03-44-39
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 256...
Written on 22 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-03-45-57
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ป...
Written on 22 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-03-47-53
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธร...
Written on 21 สิงหาคม 2019, 08.10 by admin
2019-08-21-08-11-26
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณีบาน...
Written on 21 สิงหาคม 2019, 08.09 by admin
2019-08-21-08-10-05
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันพุธท...
Written on 21 สิงหาคม 2019, 08.07 by admin
2019-08-21-08-08-40
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริมาตร...
Written on 21 สิงหาคม 2019, 08.06 by admin
2019-08-21-08-07-12
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา...
Written on 21 สิงหาคม 2019, 08.02 by admin
2019-08-21-08-05-41
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อัตรา...
Written on 20 สิงหาคม 2019, 23.48 by admin
2019-08-20-23-50-13
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.อัตราการ...
Written on 20 สิงหาคม 2019, 23.47 by admin
2019-08-20-23-48-05
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริ...
Written on 20 สิงหาคม 2019, 23.44 by admin
2019-08-20-23-46-49
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ...
Written on 20 สิงหาคม 2019, 23.43 by admin
2019-08-20-23-44-39
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันอังค...
Written on 20 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-20-23-42-45
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.- ระดับธรณีบาน +1...
Written on 19 สิงหาคม 2019, 08.14 by admin
2019-08-19-08-17-50
กรมชลประทาน ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตามสถานการณ์น้ำ และสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา...
Written on 19 สิงหาคม 2019, 08.11 by admin
2019-08-19-08-13-00
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. อั...
Written on 19 สิงหาคม 2019, 08.09 by admin
2019-08-19-08-10-41
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณี...
Written on 19 สิงหาคม 2019, 08.08 by admin
2019-08-19-08-09-05
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริ...
Written on 19 สิงหาคม 2019, 08.05 by admin
2019-08-19-08-07-02
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา ...
Written on 19 สิงหาคม 2019, 08.03 by admin
2019-08-19-08-04-37
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันจันทร์ ที...
Written on 18 สิงหาคม 2019, 17.58 by admin
--8--
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ 8 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์    &nbs...
Written on 18 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-09-49-48
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันอาทิตย์รง ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. ...
Written on 18 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-09-51-54
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วันอาทิ...
Written on 18 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-09-53-39
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา...
Written on 18 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-09-55-16
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. - ระดับธรณ...
Written on 18 สิงหาคม 2019, 00.00 by admin
2019-08-23-09-56-38
รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.- ปริม...

หนังสือเวียน62

24 สิงหาคม 2019
2019-09-03-03-11-29รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค...
02 สิงหาคม 2019
2019-08-06-02-27-17รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ...
25 กรกฏาคม 2019
2019-07-31-06-56-42รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ วันพฤ...
15 พฤษภาคม 2018
2018-05-15-04-15-44สรุปผลการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการ...
15 พฤษภาคม 2018
2018-05-15-04-12-51ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-30-01หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ป...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-27-52คำสั่งแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน...
09 กุมภาพันธ์ 2018
2018-02-09-04-22-46 แนวทางการเช่าเครื่องจักรกล...
28 กันยายน 2017
-qq---42560ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "...
27 กันยายน 2017
--4--2560ขอให้รายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงาน...
27 กันยายน 2017
--2560โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพ...
27 กันยายน 2017
--2560รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างป...
28 มิถุนายน 2017
---2560ขอให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
26 มิถุนายน 2017
2017-06-26-07-17-24สรุปการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง...
26 มิถุนายน 2017
-2560-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุ...
26 มิถุนายน 2017
2017-06-26-07-14-40การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้...
22 มิถุนายน 2017
---2560ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560...
21 มิถุนายน 2017
2017-06-21-09-07-55ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย...
21 มิถุนายน 2017
--2560--ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ พ.ร.บ...
21 มิถุนายน 2017
--2560การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มิถุนายน 2560...
07 เมษายน 2017
2017-04-07-08-19-11การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์...
07 เมษายน 2017
-6การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาต...
15 กุมภาพันธ์ 2017
-qqขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ "นมัสการสิ่...
24 มกราคม 2017
-agri-mapการขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้แผนที่ Agri-Map...
17 มกราคม 2017
--2559รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างป...
17 มกราคม 2017
-2560สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
17 มกราคม 2017
----2559สรุปการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำเดือนธันวาคม พ...
10 สิงหาคม 2016
2016-08-10-03-13-18การขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง...
10 สิงหาคม 2016
-----4รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างป...
27 มิถุนายน 2016
--2559-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ท...
27 มิถุนายน 2016
2016-06-27-04-35-00ประกาศกรมชลฯ เรื่องอัตราร้อยละการเลื...
27 มิถุนายน 2016
2016-06-27-04-33-41รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น...
13 มิถุนายน 2016
----vdo-streamingการถ่ายทอดสด การสัมมนาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการ...
13 มิถุนายน 2016
-812559--6682559--3--59ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่81/2559 และ ข668/2559 ลว 3 มิ.ย. 59...
13 มิถุนายน 2016
-q-----12qการให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12...
08 มิถุนายน 2016
-2559-----3--2559ผลการเบิกจ่ายงบปะมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 3 มิถุนายน 255...
07 มิถุนายน 2016
--1รายงานการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 1...
03 มิถุนายน 2016
------182559สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุม และข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริห...
07 เมษายน 2016
2559การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--05059-14--59การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-2559-----31--2559ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 31 มกราคม 255...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-39-39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-33-05มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-hipps--12--2559การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรั...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-----1ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
----12559ขอส่งสรุปผลการติดตามและตรวจสอบโครงการให้มีความโปร่งใส งบกลาง และเงินกู้ ประ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--2559สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8--12559ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8ขอส่งใบลาไปต่างประเทศ ผสก.8...
04 กุมภาพันธ์ 2016
1ย้ายข้าราชการจำนวน1ราย
04 กุมภาพันธ์ 2016
--q-e-gp-qการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางล...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-02-59-22ขอทราบข้อมูลผู้ชนะการประกวดราคา...
03 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-03-04-18-52การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...
01 กันยายน 2015
-cko--km-team--km-team-workแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณ...
01 กันยายน 2015
--32558ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558...
01 กันยายน 2015
-1000----1400-ขอเชิญชวนออกกำลังในระหว่างเวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น....
14 สิงหาคม 2015
-qqขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"...
14 สิงหาคม 2015
2015-08-14-02-02-45ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การทำงา...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-42-12ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด...
06 สิงหาคม 2015
--the-international-decade-for-action--progress-achieved-and-lessons-learned-for-sustainable-development--30--2558---ผลการประชุมระดับสูง หัวข้อ The International Decade for Action : Progress a...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-06-13แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง...
23 กรกฏาคม 2015
---km----ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม การจัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ...
06 กรกฏาคม 2015
--22558--การจัดประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 (นอกสถานที่) จ.อุดรธาน...
06 กรกฏาคม 2015
2015-07-06-08-31-36ขอเชิญประชุม
19 มิถุนายน 2015
--2556รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ...
19 มิถุนายน 2015
-stand-by--2559-ขอให้ Stand by ในการประช...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-05-04-04-18สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-31-45ขอส่งผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสอ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-30-48การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภ...
08 เมษายน 2015
25582การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
07 เมษายน 2015
-factor-f--ชักช้อมความเข้าใจเหลักเกณฑ์การใช้ Factor F ฯ นิธิเดช...
07 เมษายน 2015
2015-04-07-02-46-53การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ...
01 เมษายน 2015
--2558แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชก...
26 มีนาคม 2015
-road-map-ผลการปฏิบัติงานและแนวทางดำเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
26 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ประจำปี 2558...
25 มีนาคม 2015
--2558ขอให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี...
25 มีนาคม 2015
--2558--29351แจ้งความต้องการบุคคลากรเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอา...
25 มีนาคม 2015
2015-03-25-07-10-50ขอส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ...
24 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
19 มีนาคม 2015
---6--2558รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามมตืคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 มกร...
19 มีนาคม 2015
-e-gpซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP...
13 มีนาคม 2015
---17--2558--1330----1--14---ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เว...
13 มีนาคม 2015
2015-03-13-03-27-07ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์...
12 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2558...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-57-00การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปข...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-54-47รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
-dpisขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบ DPIS...
11 มีนาคม 2015
2015-03-11-09-08-44รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
11 มีนาคม 2015
-113--ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน...
06 มีนาคม 2015
--2558-แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
03 มีนาคม 2015
2015-03-03-10-19-29การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสส...
26 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-26-14-49-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการซุ้มชลประทานอีสาน...
25 กุมภาพันธ์ 2015
-q-10-qรายงานเรื่อง "ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย"...
25 กุมภาพันธ์ 2015
--2482-2558พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558...
20 กุมภาพันธ์ 2015
--3---8---21-ขออนุมัติแก้ไขตัวอย่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล ข้อ 3. การประกันภัยเครื่องจักร...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-2557-2561----การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-1---ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย นายสุขเกษม เจริญจันทร์...
05 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-05-03-02-38ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี...
02 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-02-07-01-44ขอเชิญประชุมเร่งรัดเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำพระธรรมราชา จังหว...

รับฟังความคิดเห็น 61

>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่อ'รายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 

 

>>> ประกาศ เรื่อยรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 โครงการฝายบ้านสะพุง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

>> > ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548โครงการสถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2  จังหวัดนครปฐม

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ

 

องคมนตรีดูงานห้วยตาจู

KM สกก.8

km1

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

001067233489

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้676
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1233
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4088
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7663
mod_vvisit_counterเดือนนี้19747
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว32580
mod_vvisit_counterAll days632416

We have: 26 guests, 1 bots online
Your IP: 34.204.176.189
 , 
Today: ก.ย. 18, 2019

ความสุข กรมชลประทาน

ในหลวงเสด็จฯ ทรงเปิด 5 โครงการชลประทาน

การมีส่วนร่วมคือหัวใจ