Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และ นายณรงค์  ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ เข้าดูพื้นที่ ณ โครงการระบบส่งน้ำอ่างฯลำเชียงสา อ.วังน้้ำเขียว จ.นครราชสีมา และติดตามความพร้อมของโครงการในการขอตั้งงบประมาณปี 2558 ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2557

 01 02

 03 04

 05 06

 07 08

 09 10