Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมก่อนดำเนินการงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมก่อนดำเนินการงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง    นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้างานเตรียมความพร้อมและแผนงานก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ซึ่งนายประพิศ จันทร์มา ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงของลาดทำนบดินทั้งนี้อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูเกิดปัญหาการเคลื่อนตัวของลาดทำนบดิน กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการจัดเข้าแผน เพื่อปรับปรุงลาดทำนบดินด้านเหนือน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ซึ่งรับผิดชอบ โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10