Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรม AAR ( After Actions Review ) พร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ 
       ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม จัดกิจกรรม AAR ( After Actions Review ) ซึ่งเป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถสื่อสารถึงกลุ่มประชาชนและผู้บริหารตามแนวทางนโยบาย ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

102

103

104

105