Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้มอบหมายให้ นายวีรเด่น เนื่องพิมพ์ นายช่างชลประทานชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 4+000 ถึง 6+000 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลมหาพราหมณ์ จำนวน 28 ราย
       สืบเนื่องจาก มติในที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน อำเภอบางบาล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและคณะอนุกรรมการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร ในท้องที่ ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ และตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การดำเนินการของโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3

1

2

4

5