Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8   ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้มอบหมายให้ นายอรัญ เถื่อนรัศมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ณ หมู่ที่ 11 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 245 ราย
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและเสนอขอรับงบประมาณปี 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลกฤษณา และตำบลวังโรงใหญ่ ให้มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค มีพื้นที่ชลประทาน 3,754 ไร่

1

69928550_1464350433705397_8844161501615882240_n

3

4