Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการฝายยางบ้านเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำชีน้อย พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝายยางบ้านเมืองลีงอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบหมายให้นายเจษฏา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ บริเวณโครงการ
       สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในลำชีน้อย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานก่อสร้างปี 2563 โครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานก่อสร้างปี 2565 และโครงการฝายบ้านเมืองลีง ( ปรับปรุงเป็นฝายพับได้และประตูระบายน้ำ ) อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานก่อสร้างปี 2565

3

4

5

6

7

8

1

2