Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนราษฎร จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ร้องขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำเนื่องจากบ่อพักน้ำประปาหมู่บ้านชำรุดเป็นเวลานานไม่มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้สั่งการให้ นายสมหมาย โยธา หัวหน้าฝ่ายช่างกล จัดรถบรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบายกรมชลประทานที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1622701921203580/1622687987871640/?type=3&theater

 

4

5

6

7

8

9

1

2

3