Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
       วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างกับเพื่อนร่วมงานขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงดการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งการจัดตั้งจุดคัดกรองในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคนเป็นอย่างดี

1

2

3

4

5