Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร
       วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ของราษฎร ในพื้นที่ดังกล่าว
       สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำลำเชียงไกร จำนวน 15 โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา

1

2

3

4

5

6

7