Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

  วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปรีชา สุขกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นำคณะสื่อมวลชน ร่วมประชุมติดตามงาน โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผสก.8 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10