รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ
ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 วลา 06.00 น.
- ปริมาตรน้ำที่เก็บกัก ระดับน้ำ +188.000 ม.รทก. ปริมาตรน้ำ 8.030 ล้าน ลบ.ม.
- สภาพน้ำปัจจุบัน ระดับน้ำ +188.050 ม.รทก. ปริมาตรน้ำใช้การได้ 7.540 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.53 %
- ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง เมื่อวาน 0.013 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ำระบาย เมื่อวาน 0.005 ล้าน ลบ.ม.

4