รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมู
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ_.ศ.2562 เวลา 06.00 น.

1