รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.

1