รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู

ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.

3