รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ

ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.

4