รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมู
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.หาดแสงจันทร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.

4