รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ
ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.

2