รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ

ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

 

 https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1613308238809615/?type=3&theater

 

4