รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู

ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1614185475388558/?type=3&theater

 

3