สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 )
       วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 ) และรณรงค์กิจกรรม 5 ส. ตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1656538821153223/1656528194487619/?type=3&theater

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18