รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ

ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1656601174480321/?type=3&theater

2