รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ

ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1657573871049718/?type=3&theater

 

1