รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู

ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1657574284383010/?type=3&theater

2