รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู

ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1660555477418224/?type=3&theater

4