รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ

ณ จุดก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1660555757418196/?type=3&theater

5