รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
       ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้ร่วมให้ข้อมูลงานพัฒนาแหล่งน้ำในความรับผิดชอบ ได้แก่โครงการแก้มลิงห้วยคล้า ( ตอนล่าง ) พร้อมอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( 2565-2566 ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรตำบลหมากเขียบ และตำบลทุ่งสว่าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร จำนวน 630 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

1

2

3

4

5