สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
       วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายอรัญ เถื่อนรัศมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านซับกระจาย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

1

2

3

4