สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน บ้านเชียงสง จังหวัดสุรินทร์
      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เปิดเผยว่า นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ร้องขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือราษฎร หมู่ 17 บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากบ่อพักน้ำประปาหมู่บ้านชำรุดเป็นเวลานานไม่มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้สั่งการให้ นายสมหมาย โยธา หัวหน้าฝ่ายช่างกล จัดรถบรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบายกรมกรมชลประทาน ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ

1

2

3

4

5

6